Home

Maj miesiącem Najświętszej Maryi Panny.

MBC

 

 

(...) Królowo Różańca Świętego, módl się za nami.


Królowo pokoju, módl się za nami.


Królowo Polski, módl się za nami.(...)