Home

Adwent 2014

Adwent-2013Rozpoczęliśmy Adwent. Samo słowo wywodzi się od łacińskiego adventus, które oznacza przejście, przybycie. Okres ten obecny jest w Kościele od około IV wieku. Początkowo był krótszy i miał charakter wyłącznie pokutny. Wzorem Wielkiego Postu miał przygotowywać do Bożego Narodzenia. W drugiej połowie VI wieku, decyzją Grzegorza Wielkiego, okres Adwentu został wydłużony do czterech tygodni. Sam czas miał mieć charakter radosnego przygotowania do świąt Narodzenia Pańskiego, skłaniając do refleksji i pokuty. Przez cały Adwent, poza niedzielami i uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP (8 grudnia), odprawiane są Roraty - Msze św. ku czci Najświętszej Maryi Panny. W czasie Eucharystii, przy ołtarzu, obecna jest dodatkowa świeca, mająca symbolizować obecność Maryi. Roraty to stary polski zwyczaj, mający swój początek w XIII wieku. Sama nazwa pochodzi od słów pieśni śpiewanej na początku Mszy: Rorate caeli desuper (Spuśćcie rosę, niebiosa). W przeszłości, przed rozpoczęciem Mszy, pięknie ozdobioną świecę do ołtarza przynosił sam król. Po nim podobne świece, lecz już bez przybrania, przynosili przedstawiciele poszczególnych stanów społecznych: prymas, senator, ziemianin, rycerz, mieszczanin i chłop.