GŁÓWNA

Zapraszamy do wspólnej modlitwy w intencji chorych i cierpiących. Msza w intencji chorych połączona z sakramentem namaszczenia o godz. 8.30.