Home

Październik – miesiąc różańca świętego.

rozaniec_onePaździernik to czas, w którym czcimy Najświętszą Maryję Pannę. Nabrał on szczególnego znaczenia po dniu 7 października 1571 roku. Należy w tym miejscu wspomnieć, że wiek XVI to w Europie czas realnego zagrożenia ze strony muzułmanów. Kalif Oman zdobywając Jerozolimę (VII wiek) dążył do narzucenia swojej religii światu. Muzułmanie już VIII wieku władali Północną Afryką oraz zajęli Hiszpanię. XVI wiek to czas kiedy imperium muzułmańskie, dysponując ogromną flotą, planowało zająć chrześcijańskie porty na Morzu Śródziemnym i stamtąd wyruszyć na podbój Rzymu. Papież Pius V w obliczu realnego zagrożenia, wezwał do modlitwy różańcowej wszystkich katolików. 7 października 1571 roku, w okolicach Lepanto, starły się ze sobą flota chrześcijańska i turecka. Bitwa trwała wiele godzin. Dopiero nieoczekiwana zmiana wiatru uniemożliwiła manewry jednostkom tureckim, przechylając tym samym szalę zwycięstwa na stronę Świętej Ligii. Zwycięstwo zatrzymało inwazję muzułmanów w Europie. Papież Pius V uczynił dzień 7 października świętem Matki Bożej Różańcowej. W swojej encyklice napisał: „Pragniemy szczególnie, aby nigdy nie zostało zapomniane wspomnienie wielkiego zwycięstwa uzyskanego od Boga przez zasługi i wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny w dniu 7 października 1571 r.(...)”. W dowód wdzięczności Wenecjanie wznieśli kaplicę dziękczynną, w której umieszczony został następujący napis: „Nie odwaga, nie broń, nie dowódcy, ale Maria różańcowa dała nam zwycięstwo”.