Home

Święta Maryjo, módl się za nami.

 

Matka Boska Wspomożenia Wiernych

 
(...) Królowo Aniołów, módl się za nami,
Królowo Patriarchów, módl się za nami,
Królowo Proroków, módl się za nami,
Królowo Apostołów, módl się za nami,
Królowo Męczenników, módl się za nami,
Królowo Wyznawców, módl się za nami,
Królowo Dziewic, módl się za nami,
Królowo wszystkich Świętych, módl się za nami,
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami,
Królowo wniebowzięta, módl się za nami,
Królowo różańca świętego, módl się za nami,
Królowo rodzin, módl się za nami,
Królowo pokoju, módl się za nami,
Królowo Polski, módl się za nami (...)