Home

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.

 MBC

 

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, przypadająca na dzień 26 sierpnia, to jedno z najważniejszych świąt maryjnych jakie obchodzone są na Jasnej Górze. Jest ono dziękczynieniem za szczególną rolę Maryi w dziejach naszego narodu i kraju. Ojcowie paulini czynili starania o ustanowienie święta „Dziękczynienia NMP Częstochowskiej” wielokrotnie. Po raz pierwszy Stolica Apostolska otrzymała taką prośbę po cudownej obronie Jasnej Góry przed Szwedami w roku 1655. Efektem tego zabiegu było jedynie zezwolenie Kongregacji Obrzędów na odprawianie Mszy świętych wotywnych. Ustanowienie uroczystości NMP Częstochowskiej dla Jasnej Góry i dla ówczesnej diecezji włocławskiej dokonało się za sprawą papieża Piusa XI w roku 1904. Jak podają kroniki, pierwsze obchody uroczystości miały miejsce 29 sierpnia 1906 roku. Papież Pius XI w roku 1931 zmienił datę święta na 26 sierpnia. Cztery lata później zatwierdzono specjalne teksty liturgiczne przeznaczone na święto Matki Bożej Częstochowskiej. Od roku 1956, za sprawą papieża Piusa XII jest to uroczystość obchodzona w całym Kościele Katolickim w Polsce.